OPŁATY

Szanowni Rodzice

informujemy, że odpłatność za przedszkole od dnia 01.01.2024r.  Uchwała Rady Miejskiej w  Złotowie

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 11,00 zł;

Podstawa programowa realizowana jest przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu;

5 godzin jest dla wszystkich dzieci bezpłatne;

Dla dzieci w wieku 3-5 lat opłata za  każda rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin wynosi 1,30 zł, 

dzieci 6 –letnie są zwolnione z opłaty za pobyt.

Płatność na konto przedszkola do 10-go każdego miesiąca na numer konta

                   

     38 8941 0006 0026 3551 2000 0080

 

Przykładaowa wpłata np.Publiczne Przedszkole Nr 3

ulica Plac Wolnosci 12, 77-400 Złotów -Tytułem wpłaty: imię i nazwisko dziecka, kwota do wpłaty, oddział do jakiego dziecko uczęszcza. 

 

Szanowni Rodzice,

 

Informacje o odpłatności za przedszkole zostaną przesłane drogą e- mail w dniach 05-07 każdego miesiąca.

 

Kwotą do wpłaty z wydruku jest ostatnia rubryka ogółem opłaty. Bardzo prosimy o terminowe wpłaty na konto.

 

Z poważaniem  

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

Rada Rodziców 

 

Proponowana wpłata na Radę Rodziców na rok szkolny 2023/2024 w wysokości 100 zł  a 50 zł za drugie dziecko. Roczną składkę można wpłacać w 2 ratach do 15.10.2023 r. i do 15.02.2024 r. na konto Rady Rodziców.

Materiały plastyczne 

Sugerowana kwota na materiały plastyczne wynosi 100 zł od każdego dziecka, przy wpłacie z dopiskiem "artykuły papiernicze". 

 

Numer konta:  52 8941 0006 0028 5351 2000 0010

Nazwa rachunku: Rada Rodziców Przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Złotowie

W tytule: Imię i nazwisko dziecka, nazwa oddziału

 

Publiczne Przedszkole nr 3

w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów