REKRUTACJA

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 (proszę kliknąć 

w wniosek)    

 

 

Podstawowe wyposażenie przedszkolaka 

Prawa dziecka 

Kiedy posłać dziecko do przedszkola 

Informator dla rodziców 

Ankieta informacyjna o dziecku 

Program adaptacyjny

 

 

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do publicznych  przedszkoli w Złotowie na rok szkolny 2023/2024

 

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2023r. rozpoczyna się okres rekrutacji dzieci 3-6 letnich do przedszkoli (rocznik 2020,2019, 2018, 2017).

 

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

-od 1.02.2023r. należy pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl 

 

  -od 01.02.2023 r. do 01.03.2023 r.  dokładnie wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć osobiście tylko do przedszkola pierwszego wyboru ,

- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku - nie liczy się kolejność składania wniosku,

- w  dniu 10.03.2023 r.  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu  będą wstępne  wyniki- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

od 10.03.2023r. do 17.03.2023 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłaszają się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka

w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane.

 Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 17.03.2023 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

 

-21.03.2023 r.   na tablicy ogłoszeń w przedszkolu ogłoszone będą ostateczne wyniki rekrutacji-  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

 

Przed oddaniem wniosku proszę sprawdzić:

- wszystkie podpisy  (matki i ojca dziecka),

-czy dołączyli Państwo załączniki potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów.

 

Adresy przedszkoli:

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 

 

 
 

 

Publiczne Przedszkole nr 3

w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów